شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] خانم #سلحشوريدر قيامت بايد پاسخگوي اين #بانواني باشيد که همه سختي‌ها را تحمل مي‌کنند، به اميد عملکرد به دور از #سياسي کاري شما کمي بيشتر فکر کنيد خانم #نماينده، شايد آنچه بر گردنتان سنگيني مي‌کند، حق اين مردم #مظلوم باشد. #پروانه سلحشوري نماينده مجلس @ofoghkordestan
هايدي
آن‌چه بر گردنتان سنگيني مي‌کند حق اين مردم مظلوم است (ايووووووول)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top