شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] اعترافات يک کهنه #سرباز #آمريکايي درباره جنگ #عراق همه آنجا آزاد بودند تا آزادانه بکشند و هر کاري که دلشان بخواهد انجام دهند. در #ارتش شما به يک ماشين #کشتار بدون فکر تبديل مي‌شويد. شما براي صاحبان قدرت و ثروت فقط يک شماره و براي ژنرال‌ها هم فقط يک جسد هستيد. به تفنگداران دريايي زن #تشک_متحرک مي‌گويند. از هر زني که از خدمت به ارتش باز مي‌گردد يک نفرشان دچار #تجاوز جنسي شده است. به اشتراک بگذاريد @ofoghkordestan
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top