+ خواهرم".... تو در سنگر حجاب مدافع خون شهیدانی تو با فرهنگ برهنگی که نشان برهنگی فرهنگی است ستیز کرده ای. تو با ردگر ولادت یافته ای،باردگر غنچه پاک فطرت خویش را در برابر حق شکوفانده ای. تو از تبار کریمان و آزادگانی الگویت زهرای اطهر و پیرو زینب کبرایی زنی زخاک دلیران،زنی زایرانی. زن مسلمانی"...+ *خواهرم"* به عنوان یک زن مسلمان ارزش و کرامت انسانی خودت راحفظ کن ودر نظر داشته باش که ما در این جامعه اسلامی هزاران شهید داده ایم آنها رفتند تا ما آرامش داشته باشیم آبرویمان ،عزتمان حفط شود .+ ...+ اِنَّ اللهَ وَ مَلائَکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبی یا ایُّها الَّذینَ امَنوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّموُا تَسلیما خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند ای مومنان شما نیر بر او درود و سلام بفرستید. )سوره احزاب آیه56)+ *صلوات*، از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است+ *صلوات*، بهترین داروی معنوی است+ *صلوات*، فقر و نفاق را از بین می برد+ *صلوات*، موجب کمال دعا و استجابت آن می شود+ *صلوات*، عطری است که دهان را خوشبو می کند+ حضرت علی (ع) *صلوات فرستادن بر پیامبر (ص)، گناهان را بسان ریختن آب بر آتش از بین می برد*