سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پاتوق کتاب فردا

آثار و خواص سوره هود-یوسف-رعد-ابراهیم-حجر-نحل

  

 تمام سوره های قرآن دارای خواص زیادی است که دانستن آنها می تواند در حل بسیاری از مشکلات زندگی کارگشا باشد  .

    هود   :

 اعطای حسنات – رستگاری روز قیامت – بر انگیخته شدن در گروه پیامبران – بخشوده شدن گناهان – استعانات از خداوند – پیروزی بر دشمنان – بیمناک شدن دشمنان از او – مقام شهید یافتن در روز قیامت 

        یوسف   :

 چهره زیبا یافتن – رفع هراس – صالح شدن – آسان شدن سختی مرگ مقاوم شدن در برابر چشم زخم – یافتن قدرت و مکنت –برآورده شدن حاجات 

رعد :

 رهایی ازصاعقه –ورود به بهشت شفیع شدن برای خانواده – کمک به انقلاب علیه ظالمان اعطای حسنات استقامت در روز قیامت

  ابراهیم :

 

رفع فقر وجنون ومصیبت – جلوگیری از گریه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشیر مادر –اعطای حسنات – رفع ناراحتی کودکا ن

 حجر:

 اعطای حسنات-   رفع فقر و جنون ومصیبت –ازدیاد شیر زنان –ازدیاد رزق حسن خرید و فروش

  نحل:

 عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-  استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قیامت

 
تاریخ : یکشنبه 92/7/14 | 6:0 صبح | نویسنده : @شمیم یاس@ | نظرات ()